ผู้บริหารกลุ่ม

นางแสงเดือน สุขรมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นายกฤษฎา สู่สุข

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวกิจกรรม

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา